Fra suksessfaktor til merkevare-knuser: Bruk crowdsourcing riktig!

[Om potensialet som ligger i brukerinvolvering, og noen snikende tigre knyttet til nettdugnad.]

Glem tiden da dugnad var synonymt med umotivert raking av løv, svette vafler og plikt-passiar med enkefru Moe i B-oppgangen. Nye tider = nye dugnader.

Crowdsourcing, eller nettdugnad, er et samarbeidsprosjekt mellom mange deltakere på nett med den hensikt å bidra i produksjonen av et produkt eller en tjeneste.

Deltakelsen i nettdugnader er oftest lystbetont, og bunner gjerne i en interesse for produktet som er formålet med dugnaden. Ut over dette, kan økonomisk kompensasjon, mulighet for påvirkning, innflytelse, anerkjennelse og deltakelse i et fellesskap utgjøre motivasjonen for å melde seg frivillig til digital dugnad.

Og alt kan gjøres i pysjamasen hjemmefra. Uten å måtte høflighetsspise krumkaker.

Men noen må være «nettets Narvestad», og initiere en dugnad for at den skal finne sted. Smarte bedrifter og organisasjoner som klarer å vekke dugnadsånden hos «crowden», kan nyte godt av en potensielt enormt kreativ ressurs til en svært hyggelig kostnad.

OK, styreformann, jeg merker du klør i fingrene, tripper med føttene og fråder rundt kjeften. Men det finnes også mulige ulemper og farer ved bruk av crowdsourcing.

La oss se på noen eksempler hvor nettdugnad er brukt kommersielt, og hva vi kan lære av disse…

Les videre

Spill opp kommunikasjonen!

[Spillifisering: Om å bruke elementer fra spill for å skape effektiv kommunikasjon.]

Vellykket formidling handler i stor grad om å vekke engasjementet hos mottakeren.

Engasjement har dessverre en lei vane med å sove relativt dypt (heldigvis snorker det ikke), men det finnes verktøy som kan få det til å sprette opp. Følgende vekkerklokker mener jeg fortjener et forsøk:

Les videre